2014. március 14., péntek

A tükörneuronok

 „Tükörneuronoknak – tükröződő idegsejteknek – nevezzük azokat az agyi idegsejteket, amelyek egy bizonyos folyamatot, például egy cselekvést vagy egy érzetet, irányítani tudnak, s akkor is működésbe lépnek, ha ugyanezt a folyamatot egy másik embernél figyeljük meg. A tükörneuronok spontán módon, akaratlanul, gondolkodás nélkül kezdenek el együtt rezegni a látottakkal. A megfigyelő neurobiológiai eszköztárát használják, hogy egyfajta belső szimuláció révén éreztessék vele, mi megy végbe a megfigyelt másik emberben. A tükröző rezonancia a spontán, intuitív megértés alapja, képes a megfigyelő emberben érzéseket, gondolatokat, elképzeléseket kiváltani, sőt bizonyos feltételek mellett még a test biológiai állapotát is képes módosítani." (Joachim Bauer: Miért érzem azt, amit te? 48. o.)  Számtalan életterület bizonyítja ennek létjogosultságát.
Egy majom kísérlet volt az elmélet kiinduló-pontja, amelyet Giacomo Rizzolatti, a Pármai Egyetem Élettani Intézetének vezetője végzett. Rizzolattinak sikerült egy cselekvés-vezérlő idegsejtet beazonosítani, és konkrét cselekvéshez társítani.
A majomnak volt egy idegsejtje, amely csakis akkor „tüzelt", amikor az állat egy tálcán heverő mogyoróért nyúlt. Felfedezték, hogy az idegsejt akkor is reagál, ha más nyúl a mogyoróért, sőt már a mogyorós zacskó csörgését meghallva is beindul.
Ebben az az érdekes, hogy a majom más cselekvésére rezonált, a látvány, a hang, - sőt emberi kísérleteknél már a cselekvésre való gondolás, annak elképzelése – is beindította a neuronok működését. „Mintha megtörtént volna a dolog."

A tükörneuronok ott lépnek a képbe, amikor a majom a másik cselekvését figyeli meg, átéli azt, és képes ugyanolyan reakciókat produkálni, mintha maga végezné.
Mint ez az édes kis majmocska az alábbi képen, képes utánozni a nyelvnyújtogatást.

Ami még további feltételezésekre ad okot, az az, hogy amikor a majomnak azt mutatják, hogy egy kéz közeledik a mogyoróhoz, de a folyamat vége már le van takarva, a majom gondolatban ki tudja egészíteni a folyamatot, és ugyanúgy reagál, mintha maga végezné, befejezné azt. Tehát a cselekvés részletének látványát, kiegészíti a fejében egésszé.

A mindennapi életben nagyon nagy szükségünk van tükörneuronokra, vegyük csak az utcán való közlekedést. Megyünk az utcán, és automatikusan kikerülünk embereket, mert látjuk, hogy milyen irányban közlekednek, mik a szándékaik, felmérjük, kiegészítjük az útvonalukat, intuitíven „megjósoljuk" a bekövetkezendő eseményeket.
Ezeket a viselkedésmintákat életünk során sajátítjuk el, kora gyerekkorunk óta és elraktározzuk őket memóriabankunkban.

Ha új, még ismeretlen eseménnyel találkozunk, különösképpen ha az erőteljes érzelmeket vált ki belőlünk – legyen az félelmetes, brutális, vagy felemelő – , akkor az még erőteljesebben vésődik be az adatbankunkba, és rendelkezésünkre áll, akár mint lehetséges reakcióminta, cselekvésminta is. Nem feltétlenül használjuk fel ezeket a mintákat az életünkben, bár valószínűnek tűnik, hogy az egyszer megfigyelt, és mély nyomot hagyó cselekvéssorozatokat az ember egyszer maga is véghez fogja vinni.

 A tükrözés és az erőszak
Azokban az emberekben, akiken súlyos erőszakot követtek el, ismétlődően, vagy tanúi voltak erőszaknak, mély nyomot hagy az esemény, és a tükörneuronok révén, az erőszak lehetősége, mint viselkedési minta rögzül. Nem fognak feltétlenül ők is erőszakot elkövetni másokon, de valamikor valamilyen körülmények között feltörhet a mélyen eltemetett minta. „Az erőszak erőszakot szül" - Tolsztoj, Mahatma Gandhi, M. L. King által hirdetett elve - ami már a Bibliában is elhangzott: „Aki karddal öl, kard által vész el" - beigazolódni látszik. Amit látunk, ahogy mások cselekszenek, az beíródik az idegsejtjeinkbe, és egy viselkedésminta programot hoz létre. Az élmény, a lehetséges reakcióminta hozzáadódik a saját viselkedésminta gyűjteményünkhöz. Az egész pedig a kollektív tudattalanban gyűlik össze, kollektív szinten lehetőséget szolgáltatva a minta megélésére. Különösen akkor történik ez, ha más érzékszervek, színek, hangok, érzelmek kíséretében történik mindez. Az agy akkor tárolja legoptimálisabban a tudást, amikor élet közeli, gyakorlatias cselekvési élmények formájában kínálják fel neki.

Belegondolni is szörnyű, hogy gyermekeink mennyi erőszakot látnak a tévében, a számítógépes játékokban, a különböző filmekben. A modern számítógépes játékok már azt is produkálják, hogy te vegyél részt a harcban, a te kezedben legyen a fegyver, te ölj meg és kínozz meg másokat. A gyermekek között egyre erősödő erőszak egyenesen arányos a média ipar által szolgáltatott egyre erőszakosabb, perverzebb, egyre több érzékszervet bevonó, soha ki nem elégíthető vágyat szító, élményhajhász termékeivel.

Ajánlott oldal:
http://www.szabadonebredok.hu/a-morfogenetikus-mezo/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése